subvencions_agradecementos

QUENES SOMOS

Somos unha entidade independente e libre, sen ánimo de lucro, de carácter voluntario, e pode ser considerada de utilidade pública. A Xanela forma parte de COGAMI (Confederación Galega de Minusválidos), entidade de ámbito autonómico que nace no ano 1992 có obxectivo de integrar socialmente ás persoas con discapacidade e da que forman parte gran número de entidades de eido da discapacidade de ámbito local, comarcal e provincial.
O noso ámbito de actuación é a Comarca do Eume, composto polos Concellos de A Capela , Cabanas, Pontedeume, Monfero e As Pontes de García Rodríguez.
Na actualidade conta con 175 socios/as.
quen_somos
Coordinar e promover a defensa dos intereses das persoas con diversidade funcional, co fin de conseguir a máxima atención social á problemática que representan, e a súa integración na sociedade.
 • Mantemento das persoas con diversidade funcional na comunidade, durante o maior tempo posible e en adecuadas condicións de saúde.
 • Diminuír a carga de traballo e responsabilidade sobre as tarefas de control do entorno dos familiares e/ou coidadores principais, mellorando a súa calidade de vida e relación coa persoa con diversidade funcional.
 • Capacitar ao máximo das súas posibilidades ás persoas con diversidade funcional en todas aquelas actividades significativas da súa vida diaria, que por diversas causas víronse interrompidas.
 • Proporcionar apoio psicolóxico, social e sanitario.
 • Promocionar o voluntariado social.
 • Colaborar con outras institucións con obxectivos similares.
 • A Asamblea Xeral designa electoralmente aos cargos cada catro anos.
 • Os cargos divídense en:
 • Presidente: D. Juan Guillermo García Gomez
 • Vicepresidente:
 • Secretario: D. Santiago Cebreiro Cocheteux
 • Tesoureiro: D. Carlos Castro Fresco
 • Vocais: D. Arcadio Bello Permui, D. Gabriel Carballeira Paz.

RECURSOS HUMANOS

 • Guadalupe Lago Díaz (Terapeuta Ocupacional)
 • Tania Pardo Cabarcos (Educadora Social)
 • Rocío García Pérez ( Persoal de Apoio)
 • Persoal voluntario